Foreningens Massey-Ferguson 35 (årgang 1961)
Foto: Jens Wagner.

Foreningens Massey-Ferguson 35 (årgang 1961)
Foto: Jens Wagner.

Velkommen til vores hjemmeside

Husk at holde Jer opdateret på hjemmesiden da der jævnligt er nye informationer.

  OBS

Ved den Ekstraordinær generalforsamling i H-F Kildebo.

Den 21/10 2023. I fælleshuset. KL 10.00-11.00.

Forslag til vedtægtsændring af §10, punkt 3, afstemning om man kan stemme med fuldmagt. Blev forslaget vedtaget så man fremover kan stemme med fuldmagt for et andet medlem af foreningen. 


Generalforsamling i 2024 vil blive afholdt den. 24. Marts med indskrivning kl 9.30 og afholdes kl 10.00. Der vil blive serveret kaffe og kage. HUSK hvis du har forslag til generalforsamlingen skal dit forslg være bestyrelsen i hænde senest 60 dage før afholdelse af generalforsamling.


Der er nu lagt referat fra den ordinære generalforsamling marts 23, op under generalforsamling. Der er ligeledes lagt de revideret ordensregler op 2023.

Fra 1. juli  2023 går vurderingerne tilbage til foreningerne i Ringsted kommune, det vil koste 1600 kr. incl kørsel for en vurdering og 2400 kr. incl kørsel for en ankevurdering. Er der kun en tom grund eller en grund med skur koster en vurdering 1100 kr incl kørsel.  

 Der er gennemgang af vejene hver den 1. I måneden som følge af punk 1 i vores ordensregler. Så forsæt det gode arbejde med at holde vejene fri for ukrudt og andet. Gennemgang starter 1.Maj og Sidste gang er 1. Oktober. 

Kildebo har mobile Pay og nummeret er 75132, når man indbetalerskal man huske at skrive hvilke vejnavn og nummer manhar på som notat til overførselen.

HUSK:Du skal aflevere en kopi af, godkendelsen af en ny skorsten fra skorstensfejeren til Bestyrelsen. Og skorstensfejer attest hver andet år, på at skorstenen er fejet.

Havekolonien har en trailer, som udlånes gratis til medlemmerne.

Man kan låne den en formiddag (8-13), eller en eftermiddag (13-19) eller en hel dag (8-19)

Du skal kontakte Grethe Andersen tlf 25697346


Kildebo er kommet på facebook og siden hedder:

H/F KILDEBO Ringsted.

 og Hf.Kildebo - det gode naboskab


Del siden