Omkring solceller er der følgende regler:

 Når man vil etablere solceller i sin kolonihave, skal man kontakte Midt og Østsjællands Kreds. Grunden til dette er, at der er flere ting som man skal være opmærksom på. For det første skal det undersøges, om der er en lokalplan på området vedr. opsætning af solceller. Man skal have en tilladelse fra kommunen hvis anlægget er over 6 kwh, hvorimod anlæg derunder ikke kræver tilladelse, dog skal man have en tilladelse hvis man placere sit anlæg på jorden, her gælde det alle anlæg uanset størrelse. Samtidig skal alle anlæg, uanset om det er på 12v eller 220 v, om det kræver tilladelse eller ej, registreres, dette gør man ved at kontakte kredsen, med oplysninger om hvilket anlæg man har, og hvor det er monteret. Denne registrering er beregnet til beredskabsstyrelsen, således man har en oversigt over hvilke anlæg der er tale om, samt placeringen af disse i tilfælde af brand. Ved etablering af solceller på jorden, eller over 6 kwh, skal man have en fuldmagt/tilladelse, fra Midt og Østsjællands Kreds, som skal medsendes, når man ansøger kommunen om tilladelse til opsætning af et solcelleanlæg. Når man har modtaget sin fuldmagt/tilladelse fra kredsen, går man ind på hjemmesiden: bygogmiljoe.dk, hvor man opstarter sin ansøgning. Det er herefter kommunen, som herefter giver den endelige tilladelse. Når man har modtaget sin tilladelse, kan man opstarte arbejdet, husk det skal være en autoriseret elektriker der tilslutter anlægget når det laver 220 v. (Invertere/omformere osv.) ”I Danmark kræves der normalt en autorisation for at installere solcelleanlæg. Det er særligt uddannede elinstallatører, der udfører dette arbejde, og nogle kan findes på KSO-ordningens hjemmeside. (en kvalitetssikringsordning for solvarme- og solcelleanlæg m.m.). Det er dog ikke alle installatører, der er opført her. www.kso-ordning.dk.” Når arbejdet er udført, skal man sende en kopi af sin tilladelse fra kommunen samt dokumentation på at anlægget er tilsluttet af en autoriseret elektriker til: Midt og Østsjællands Kreds Fuchsiavej 51B 4100 Ringsted eller på mail til: wintherhaslev@gmail.com

Ved opsætning af solceller i kolonihaver, gælder følgende for Ringsted kommune.

For det første skal man undersøge om der er en lokalplan som siger, at man må/ikk opsætte solceller.

Derefter så kræver anlæg på tag UNDER 6.kw ikke tilladelse, men står anlægget på jorden kræver det tilladelse uanset anlæggets størrelse.

For anlæg OVER 6.kw skal man ansøge om tilladelse uanset om det er på et tag eller på jorden anlægget står. 

Man SKAL indsende oplysningerne til kommunen, om anlægget til brug for registrering i BBR, såfremt det ikke er et anlæg der kræver tilladelse. 

Når medlemmerne ønsker solceller opsat, skal de indtil videre ansøge igennem kredsen som hidtil.

Producerer anlægget over 6 kwh, skal der gives byggetilladelse til opsætning af anlægget.

En ansøgning om opsætning af sådanne anlæg skal ske via Midt og Østsjællands Kreds.

Kommunen vil efter et konkret skøn kunne give tilladelse til opsætning af anlægget.

Til brug for kommunes behandling af sagen skal anmeldelsen som minimum være ledsaget af en tegning med placering samt afstande til skel og oplysning om anlægget størrelse/ydelse.

Man skal have en byggetilladelse til opsætning af anlægget, og man må ikke påbegynde arbejdet før man har modtaget tilladelse til dette.

Man skal dog være opmærksom på, at lokalplaner, servitutter og lignende plangrundlag skal overholdes i forbindelse med solceller.

Desuden skal anlægget opsættes af autoriserede fagfolk.

Man skal samtidig være opmærksom på, at det ikke er tilladt at opsætte materialer der kan medfører gene for naboer jf. byggelovens §6 stk.2

Del siden